Romanprojekt

Familjesystemet är ett intressant fenomen där våra basala drifter och våra mest framskridna kulturyttringar försöker finna en balans. Detta har jag undersökt i mina tidigare blogginlägg, som ju med få undantag inkluderar familjemedlemmar eller nära vänner. Som ett nästa steg i processen vill jag nu fortsätta undersöka familjesystemet, men ur en litterär vinkel.

Min erfarenhet av att skriva är att det händer intressanta saker i skapandeprocessen: Det man har planerat att skriva ifrån början får många gånger revideras under skrivandets gång när karaktärerna överraskar en, och gör saker man från början inte väntat sig av dem. Ibland dyker karaktärer plötsligt upp oförberett, och man får hitta förhållningssätt till deras fortsatta medverkan i berättelsen. Därför tror jag att en litterär undersökning av familjesystemet kan lära mig mycket, och kanske också er om ni vill och önskar.

Jag avser under fredagar med början 9/3 att publicera ett nytt kapitel i mitt romanprojekt varje vecka. Tanken är att bjuda in er i mitt arbete och att låta den som vill och känner för det komma med ideer till textens fortsatta handling.

Grunden i historien är en familj, boende på en gård i en liten by i norra Hälsingland, som står inför en generationsväxling.

Arbetstiteln, och den mest sannolika titeln för avslutat verk, kommer att vara ”Remi”, ett förslag jag fick från min bäste kompis Jakob för flera år sedan och som jag nu är mycket tacksam för. Remi är ett läge i schack när oavgjort utfall är enda lösningen, och jag tycker om symboliken i detta begrepp eftersom det har bäring på många situationer i familjesystemet.

Jag vill framföra min tacksamhet till er som uttryckt gillande för och bidragit med värdefulla kommentarer på mina texter här på bloggen hittills – ni har alla hjälpt mig i utvecklingen av mina tankegångar.

Nedan följer länkar till romanens kapitel:

Remi; Del 1, Höbärgningen; Kapitel 1

Remi; Del 1, Höbärgningen; Kapitel 2

Remi; Del 1; Höbärgningen; Kapitel 3

Remi; Del 1, Höbärgningen; Kapitel 4

Remi; Del 1, Höbärgningen; Kapitel 5

Remi; Del 1, Höbärgningen; Kapitel 6

För dem av er som har svårt att hålla reda på karaktärerna och deras inbördes förhållande följer ett familjeträd nedan.

familjeträd Kvinnmyra